Press ESC to close

MegaX

Phước hiện tại là 1 coder dạo rất chăm chỉ và cần mẫn. Sở thích đi du lịch bụi và phiêu lưu cùng bạn bè. Phước rất chân thành, yêu màu tím, thích màu hồng, sống nội tâm và hay khóc thầm.